Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

15 phút vì Thành phố Văn minh - Sạch đẹp

      Hưởng ứng phong trào " 15 phút vì Thành phố Văn minh - Sạch đẹp", Vào lúc 8h00 ngày 21/10/2018 Công đoàn - Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông đã ra quân dọn dẹp vệ sinh các khu vực trọng điểm tại Bến xe Miền Đông. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên Công đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên đã tuyên truyền đến hành khách và khách hàng thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định cùng chung tay thực hiện Bến xe Miền Đông An toàn - Văn minh - Sạch đẹp. 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news