Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

Các dịch vụ tại bến xe miền đông

 

 

·     Chức năng chính:   

 

Ký hợp đồng nhận ủy thác bán vé đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô. Tổ chức bán vé cho khách, sắp xếp xe ô tô vào bến đón khách, trả khách đảm bảo trật tự, an toàn. Giữ xe ô tô, xe 2 bánh (trong khuôn viên bến xe).

Dịch vụ xếp dỡ, bảo quản hàng hóa, hành lý cho khách. Dịch vụ đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo dưỡng sửa chữa xe, rửa xe, cung ứng nhiên liệu. Tổ chức dịch vụ ăn uống phục vụ hành khách, lái phụ xe và nhân viên phục vụ trên xe. Cho thuê văn phòng, cửa hàng kinh doanh (được xây dựng trong bến xe) chức năng này chỉ thực hiện đối với nhà không thuộc Nhà nước chuyển giao và các công trình dự án, đầu tư được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng – theo tuyến cố định. Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế. Cho thuê phương tiện vận tải và trồng rừng.

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news