Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

CHỈ THỊ 12: THÀNH UỶ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG. CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

a

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news