Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH MTV BẾN XE MIỀN ĐÔNG VỀ “THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2014 – 2018”

Thực hiện theo Công văn số 673/VPQH-GS ngày 08/03/2019 của Văn phòng Quốc hội về việc Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018.

 

Ngày 19/03/2019, Đoàn giám sát của Quốc hội đến làm việc tại Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông.

 

 

 

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông tiếp Đoàn giám sát của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018