Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG KHOA

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG KHOA
Address
Khu 5, TT. Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định
Phone
0350 3211799
About Us

Doanh nghiệp đăng ký chạy tuyến Giao Thủy - Nam Định. Có 2 loại giá vé. Loại 1: 400.000/vé. Loại 2: 290.000/vé

Contact
Security Code