Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

CÔNG TY CP XE KHÁCH KHÁNH HÒA

CÔNG TY CP XE KHÁCH KHÁNH HÒA
Address
2 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Phone
058 873522, 874463, 871494
Fax
058 870656
About Us

Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến Tp HCM - Nha Trang. Giá vé loại 1:120,000/vé. Loại 2: 90,000/vé. Mỗi ngày xuất bến tại BXMD lúc 8:30, 10:30, 11:45, 14:00, 20:45, 21:45, 22:30.

Contact
Security Code