Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

Công ty TNHH DVVT hành khách Trân Bảo Trân

Công ty TNHH DVVT hành khách Trân Bảo Trân
Address
Tuy Hòa - Phú Yên
Phone
08 9046523
About Us

Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến Tp HCM - Tuy Hòa- Phú Yên. Có 2 loại vé. Loại 1: 140,000. Loại 2:   120,000. Xuất bến tại BXMD lúc 18:30

Contact
Security Code