Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

CÔNG TY TNHH TM VÀ VT ANH KHOA

CÔNG TY TNHH TM VÀ VT ANH KHOA
Address
65 Nguyễn Đức Cảnh, TP. Buôn Mâ Thuột, Đắk Lắk
Phone
0500 3848484
About Us

Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến Tp HCm - Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk. Có 2 loại giá vé. Loại 1: 150,000 Loại 2: 120,000. Khởi hành hàng ngày tại BXMD lúc  8:00, 9:00, 10:00, 20:30, 21:00, 21:30      

Contact
Security Code