Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

Công ty TNHH vận tải ôtô Sao vàng

Công ty TNHH vận tải ôtô Sao vàng
Address
Quảng Ngãi
Phone
0905 446443 - 2 060020
About Us

Có 2 loại giá vé. Loại 1: 250,000/vé. Loại 2: 210,000. Khởi hành thường xuyên tại BXMD lúc 15:00, 16:00, 17:00, 18:30

Contact
Security Code