Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

THÔNG BÁO - CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG 19/11/2021

 

STT Tuyến Thời gian xuất bến
 (dự kiến)
Biển số xe
(dự kiến)
Đơn vị vận tải Số điện thoại liên hệ
1  Bà Rịa 13h00 72F03260 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
2 16h00 72F00182 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
3 10h30 51B03417 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0913952418
4 15h00 72F00015 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0908486281
5  Vũng Tàu 08h00 72F03397 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
6 12h00 72F00046 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
7 10h00 50LD14842 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KUMHO SAMCO BUSLINES 0909136667
8  Bình Châu 05h45 51B29527 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0703200200
9 06h15 51B27355 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0703200200
10 07h00 51B05130 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0703200200
11  Xuân Sơn 12h00 72B02512 HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC  
12 15h00 72B00346 HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC  
13 18h30 72B00122 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0908750640
14  Phía Nam Nha Trang 19h00 79B03111 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUANG HẠNH 0943088789
15 20h00 79B03110 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUANG HẠNH 0943088789
16 20h15 51B30015 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
17  Quy Nhơn 17h00 51B19926 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
18 18h00 51B16358 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
19 17h00 77B01549 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935956679
20 17h30 77B01348 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935535499
21 17h45 51B15709 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0939023499
22 18h00 77B02296 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0903595012
23  Phú Phong (Tây Sơn) 15h30 77B01999 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XD HOA CHÂU 0393107806
24 16h15 51B25238 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0977567567
25  Phú Phong (Tây Sơn) - QL14 16h30 51B29949 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0833446444
26  Phan Rang 09h00 51B40378 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
27 20h40 51B40147 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
28  Tân Phú 13h00 60B03142 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM  
29 09h40 51B28684 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0946595245
30  Bảo Bình 16h00 60B02969 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0919676874
31  Sông Rây 13h20 60V7845 HTX DVVT CẨM MỸ  
32 08h00 51B27455 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0913981864
33  Xuân Lộc 09h30 53M6483 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0913128854
34  Nam Cát Tiên 06h50 60B05150 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0918205320
35 08h30 51B24649 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0918205320
36 05h40 60B05262 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0918205320
37 13h00 60B06088 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM  
38  Nam Tuy Hòa 17h32 78B00350 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0935322838
39 18h22 51B26927 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAO 0918279401
40 17h12 78B00974 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935424480
41 17h14 78F00037 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0329791909
42 17h24 51B29789 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0987327992
43 17h00 78B00879 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935231248
44 18h00 51B29419 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0961996879
45 18h04 51B16646 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
46 18h50 51B31175 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
47  Sông Hinh 16h30 78B00722 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0984500692
48 17h30 78B00693 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0976250792
49 18h15 78B00852 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAO 0918279401
50 16h00 78B00801 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935416842
51  Ea Súp 19h00 47B01001 HTX VTHH VÀ HÀNH KHÁCH CƯMIL  
52  Eakar 20h15 47B02721 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0906734777
53  PN Buôn Mê Thuột 08h45 51B24423 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
54 22h15 51B24543 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
55  Phước An 19h00 47B02363 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH 0985478585
56  K'Rông Nô 18h00 51B32785 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0961996879
57  Kiến Đức 11h30 51B20575 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN  
58  Cư Jut 19h00 51F00817 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0931544744
59 13h30 51B32628 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0961996879
60  Quảng Ngãi  16h30 51B32622 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0919676844
61 15h30 51B20478 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
62  Quảng Ngãi (Chín Nghĩa) 16h00 76B01245 CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 0766701245
63  Phía Nam Huế 10h00 51B31029 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
64  Đà Lạt 13h00 51F00557 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
65 21h30 51B29607 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
66  Số 5 Lữ Gia (Đà Lạt) 12h00 51B19208 CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI 0934700708
67 23h00 51B22904 CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI 0834455197

 

Ghi chú: Đây là số chuyến do các đơn vị vận tải tự đăng ký. Trong trường hợp các đơn vị vận tải hủy chuyến, Bến xe Miền Đông sẽ cập nhật và thông báo trên trang Web để thông tin đến hành khách. Hành khách vui lòng liên hệ Đơn vị vận tải hoặc Bến xe Miền Đông trước khi ra bến, tránh trường hợp ra bến mà không có xe đi. SĐT đường dây nóng của Bến xe Miền Đông: 1900571292

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news