Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

THÔNG BÁO - CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG 26/11/2021

STT Tuyến Thời gian xuất bến
 (dự kiến)
Biển số xe
(dự kiến)
Đơn vị vận tải Số điện thoại liên hệ
1 Bà Rịa 13h00 72F03260 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
2 16h00 72F00182 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
3 10h30 51B03417 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0913952418
4 15h00 72F00015 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0908486281
5 Vũng Tàu 08h00 72F03397 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
6 12h00 72F00046 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
7 10h00 50LD14842 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KUMHO SAMCO BUSLINES 0909136667
8 Bình Châu 05h45 51B29527 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0703200200
9 06h15 51B27355 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0703200200
10 07h00 51B05130 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0703200200
11 Xuyên Mộc 11h00 72B01945 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI XUYÊN MỘC  
12 Xuân Sơn 12h00 72B02512 HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC  
13 15h00 72B00346 HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC  
14 18h30 72B00122 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0908750640
15 Phía Nam Nha Trang 19h00 51B28766 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUANG HẠNH 0943088789
16 20h00 79B02857 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUANG HẠNH 0943088789
17 21h00 79F00010 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUANG HẠNH 0943088789
18 20h15 51B30848 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
19 Quy Nhơn 17h00 51B19891 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
20 18h00 51B16268 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
21 17h45 77B01975 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935535499
22 17h30 51B18135 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0939023499
23 17h05 77B02297 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935524959
24 17h00 77B01505 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935956679
25 Phú Phong (Tây Sơn) 16h30 77B02374 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XD HOA CHÂU 0393107806
26 16h15 51B29625 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0977567567
27 Vĩnh Thạnh 16h30 51B29849 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0833446444
28 Phan Rang 09h00 51B24471 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
29 20h40 51B40147 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
30 Tân Phú 13h00 60B03142 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM  
31 09h40 51B28684 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0946595245
32 Bảo Bình 16h00 60B02969 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0919676874
33 Sông Rây 13h20 60V7845 HTX DVVT CẨM MỸ  
34 08h00 51B27455 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0913981864
35 Xuân Lộc 09h30 53M6483 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0913128854
36 Nam Cát Tiên 06h50 60B05150 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0918205320
37 08h30 51B24649 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0918205320
38 05h40 60B05262 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0918205320
39 13h00 60B06088 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM  
40 Nam Tuy Hòa 17h14 78F00022 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935424480
41 17h12 78B00889 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0329791909
42 17h28 50F00441 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0987327992
43 17h00 78B00869 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935231248
44 18h00 51B29438 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0961996879
45 18h04 51B16646 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
46 18h50 51B31175 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
47 Sông Hinh 16h00 78B00801 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935416842
48 Eakar 21h00 51B23354 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0979097960
49 PN Buôn Mê Thuột 08h45 51B24505 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
50 22h15 51B24543 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
51 Buôn Trấp 11h30 47B00586 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0974807979
52 Phước An 19h00 47B02373 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH 0985478585
53 K'Rông Nô 18h00 50F00809 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0961996879
54 Kiến Đức 11h30 51B20575 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN  
55 Cư Jut 19h00 51F00840 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0931544744
56 13h30 51B32785 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0961996879
57 Quảng Ngãi  16h30 51B22460 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0919676844
58 15h30 51B19979 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
59 Phía Nam Huế 10h00 51B30877 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
60 Đà Lạt 13h00 51B29142 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
61 21h30 51B29367 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
62 Số 5 Lữ Gia (Đà Lạt) 12h00 51B22904 CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI 0967199919
63 23h00 51B19431 CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI 0914283328
Ghi chú: Đây là số chuyến do các đơn vị vận tải tự đăng ký. Trong trường hợp các đơn vị vận tải hủy chuyến, Bến xe Miền Đông sẽ cập nhật và thông báo trên trang Web để thông tin đến hành khách. Hành khách vui lòng liên hệ Đơn vị vận tải hoặc Bến xe Miền Đông trước khi ra bến, tránh trường hợp ra bến mà không có xe đi. SĐT đường dây nóng của Bến xe Miền Đông: 1900571292

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news