Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

THÔNG BÁO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGÀY 24/10/2021

THÔNG BÁO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGÀY 24/10/2021

STT Tuyến Thời gian xuất bến
 (dự kiến)
Biển số xe
(dự kiến)
Đơn vị vận tải Số điện thoại liên hệ
1 Bà Rịa 13h00 72F03260 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
2 16h00 72F00182 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
3 Vũng Tàu 08h00 72F03397 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
4 12h00 72F00046 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 889100600
5 10h00 50LD14842 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KUMHO SAMCO BUSLINES 0909136667
6 PN Nha Trang 08h30 79B03473 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN HƯNG 911878726
7 11h00 79B03308 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN HƯNG 911878739
8 20h30 79B03478 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN HƯNG 911878718
9 21h30 79B03112 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN HƯNG 905500671
10 22h00 79B03449 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN HƯNG 911878735
11 20h00 51B30015 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
12 Vạn Giã 19h00 79B03462 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN HƯNG 705007979
13 20h00 79B03272 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN HƯNG 914529039
14 Quy Nhơn 18h30 77F00066 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN  
15 17h00 51B20514 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
16 18h00 51B16358 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
17 17h00 51B15709 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 939023499
18 17h05 77B02296 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 903595012
19 Phan Rang 09h00 51B40378 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
20 21h00 51B40147 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
21 An Nhơn 17h00 77F00129 CÔNG TY TNHH XUÂN PHÚC 0961123522
22 Phú Phong (Tây Sơn) 16h30  77B02374 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XD HOA CHÂU 0393107806
23 16h15 51B25238 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0977567567
24 Phú Phong (Tây Sơn)- QL14 16h30 51B29826 HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 0833446444
25 Tân Phú 13h00 60B03142 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM  
26 Bảo Bình 16h00 60B02969 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0919676874
27 Sông Rây 08h00 51B27455 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0913981864
28 Nam Cát Tiên 08h30 60B05262 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0918205320
29 10h30 60F00172 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0918205320
30 13h00 60B06088 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM  
31 Nam Tuy Hòa 19h00 51B16234 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
32 18h48 78B00085 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG SƠN 0935935807
33 17h20 78F00040 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG SƠN 0935935807
34 18h54 51B26927 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAO 0918279401
35 18h26 78B00923 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAO 0918279401
36 15h00 78B00974 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935424480
37 17h00 78F00037 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0329791909
38 17h05 78B00787 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0935416842
39 17h20 50F00441 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0987327992
40 Quảng Ngãi (Chín Nghĩa) 16h00 76B01092 CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 0787601092
41 17h00 76B01238 CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 0787601238
42 18h00 76B01181 CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA 0767601181
43 Quảng Ngãi  15h30 51B20323 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 19006067
44 16h30 51B32622 HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG 0919676844
Ghi chú: Đây là số chuyến do các đơn vị vận tải tự đăng ký. Trong trường hợp các đơn vị vận tải hủy chuyến, Bến xe Miền Đông sẽ cập nhật và thông báo trên trang Web để thông tin đến hành khách. Hành khách vui lòng liên hệ Đơn vị vận tải hoặc Bến xe Miền Đông trước khi ra bến, tránh trường hợp ra bến mà không có xe đi. SĐT đường dây nóng của Bến xe Miền Đông: 1900571292

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news