Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

Thông Báo Chính Phủ

Kể từ ngày 15/11/2020, Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu động.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news