Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT MỚI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG xin thông báo về việc thay đổi Tổng Giám Đốc và người đại diện pháp luật của Công ty như sau: 

1. Ông NGUYỄN NGỌC THỪA thôi giữ chức Tổng Giám đốc, thôi không là người đại diện của theo Pháp luật của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG kể từ ngày 01/07/2017.
2. Ông KIỀU NAM THÀNH giữ chức Tổng Giám đốc và là người đại diện của theo Pháp luật của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG kể từ ngày 01/07/2017.
vui lòng click đường link đê xem chi tiết: Giấy chứng nhận
 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news