Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

Prevention of Corona virus

Thông báo tạm ngừng hoạt động Bến xe Miền Đông 15 ngày, kể từ ngày 01/4/2020.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news