Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

THÔNG BÁO Về việc công khai số điện thoại đường dây nóng

THÔNG BÁO

Về việc công khai số điện thoại đường dây nóng

          

       

        Để kịp thời tiếp nhận thông tin thắc mắc, khiếu nại, ý kiến đóng góp của Quý khách hàng và các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại Bến xe, Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông thông báo số điện thoại đường dây nóng như sau:

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại Bến xe.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

  • HĐTV, KSV, Ban TGĐ;
  • Các phòng trực thuộc;
  • Các đơn vị vận tải;
  • Các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Bến xe;
  • Lưu: VT, TCHC (1b).H.300.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Kiều Nam Thành

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news