Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

Thông báo Về việc đổi, trả vé xe khách

THÔNG BÁO

Về việc đổi, trả vé xe khách

 

          Căn cứ Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT ngày 28/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (Bến xe Miền Đông) thông báo đến quý hành khách về việc đổi, trả vé được quy định tại Khoản 3, Điều 22 văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT ngày 28/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, hành khách được thanh toán tiền khi từ chối chuyến đi, cụ thể như sau: “Thanh toán tối thiểu 90% tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành ít nhất 02 giờ; thanh toán tối thiểu 70% tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành ít nhất 30 phút.”

          Do đó, Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông thông báo đến quý hành khách để thực hiện đổi, trả vé theo đúng quy định./.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news