Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

Thông báo về việc mời tham gia Chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) Gói thầu Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ôtô và nhân viên lái xe tại Bến xe Miền Đông

Thông báo về việc mời tham gia Chào giá

Thông báo về việc mời tham gia Chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) Gói thầu Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ôtô và nhân viên lái xe tại Bến xe Miền Đông.

Tên hạng mục: Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ôtô 16 chỗ và nhân viên lái xe

Phát hành ngày: 27/09/2021

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1631/QĐ-BXMD

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news