Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

Prevention of Corona virus

Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news