Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Bến xe Miền Đông mới

BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI 2019

BẾN XE MỀN ĐÔNG MỚI

PHẦN THÔ (02/04/2019)

 

PHÍA TRƯỚC NHÀ GA

PHÍA TRƯỚC NHÀ GA

PHÍA TRƯỚC NHÀ GA

PHÍA TRƯỚC NHÀ GA

PHÍA TRƯỚC NHÀ GA

PHÍA TRƯỚC NHÀ GA

PHÍA TRƯỚC NHÀ GA

 

TẦNG TRỆT

TẦNG TRỆT

TẦNG TRỆT

TẦNG TRỆT

TẦNG TRỆT

TẦNG TRỆT

 

KHU VỰC ĐÓN KHÁCH

KHU VỰC ĐÓN KHÁCH

KHU VỰC ĐÓN KHÁCH

 

BÃI ĐẬU XE

BÃI ĐẬU XE

BÃI ĐẬU XE

BÃI ĐẬU XE

 

TẦNG HẦM B1 VÀ KHU VỰC TRẢ KHÁCH

TẦNG HẦM B1 VÀ KHU VỰC TRẢ KHÁCH

TẦNG HẦM B1 VÀ KHU VỰC TRẢ KHÁCH

TẦNG HẦM B1 VÀ KHU VỰC TRẢ KHÁCH

TẦNG HẦM B1 VÀ KHU VỰC TRẢ KHÁCH

TẦNG HẦM B1 VÀ KHU VỰC TRẢ KHÁCH

TẦNG HẦM B1 VÀ KHU VỰC TRẢ KHÁCH

TẦNG HẦM B1 VÀ KHU VỰC TRẢ KHÁCH

TẦNG HẦM B1 VÀ KHU VỰC TRẢ KHÁCH

 

TẦNG HẦM B2

TẦNG HẦM B2

TẦNG HẦM B2

TẦNG HẦM B2

TẦNG HẦM B2

 

ĐƯỜNG F2 VÀ BÃI CHỜ TÀI PHỤ

ĐƯỜNG F2 VÀ BÃI CHỜ TÀI PHỤ

ĐƯỜNG F2 VÀ BÃI CHỜ TÀI PHỤ

ĐƯỜNG F2 VÀ BÃI CHỜ TÀI PHỤ

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan