Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Hướng Dẫn Thủ Tục

Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ

 1. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Khu Quản lý đường bộ;
- Khu Quản lý đường bộ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép thi công.
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Văn phòng Khu Qquản lý đường bộ; hoặc
- Thông qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin cấp phép thi công (bản chính);
- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư 13/2005/TT-BGTVT (bản chính);
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (có bình đồ, sơ đồ hiện trạng vị trí xin thi công, trắc dọc, trắc ngang đại diện, khoảng cách từ vị trí xây dựng công trình đến chân mái ta luy đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào, hoặc mép ngoài rãnh dọc, kết cấu công trình xin xây dựng v.v...);
- Phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông, thời gian thi công (bản chính);
- Bản cam kết của chủ công trình tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng phạm vi đất dành cho đường bộ và không đòi bồi thường (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân, tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu Quản lý đường bộ.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông thuộc Khu Quản lý đường bộ
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ trực tiếp.
7. Kết quả thực hiện TTHC:  Giấy phép.
8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật giao thông đường bộ năm 2001;
- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP;
- Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về Bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan