Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Cho thuê mặt bằng

Danh sách vị trí: Khu A

Dãy A ô 1
Dài: 6.05 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 30.86 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 2
Dài: 5.41 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 27.59 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 3
Dài: 5.22 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.62 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 4
Dài: 5.07 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 25.86 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 5
Dài: 5.05 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 25.76 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 6
Dài: 5.41 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 27.59 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 7
Dài: 5.15 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.27 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 8
Dài: 5.33 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 27.18 m2
Xem chi tiết
Nhà vệ sinh công cộng dãy A
Dài: 5.20 - Rộng: 4.27 m
Diện tích: 22.20 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 9
Dài: 4.97 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 25.35 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 10
Dài: 6.50 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 33.15 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 11
Dài: 5.47 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 27.90 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 12
Dài: 5.26 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.83 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 13
Dài: 5.57 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 28.41 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 14
Dài: 4.87 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 24.84 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 15
Dài: 5.09 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 25.96 m2
Xem chi tiết
Dãy A ô 16
Dài: 4.80 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 24.48 m2
Xem chi tiết
Ghi chú:

Đóng cho thuê

Mở cho thuê