Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Cho thuê mặt bằng

Danh sách vị trí: Khu B

Dãy B ô 01
Dài: 4.85 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 24.74 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 02
Dài: 5.16 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.32 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 03
Dài: 5.18 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.42 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 04
Dài: 5.66 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 28.87 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 05
Dài: 5.54 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 28.25 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 06
Dài: 5.84 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 29.78 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 07
Dài: 5.78 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 29.48 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 08
Dài: 4.80 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 24.48 m2
Xem chi tiết
Nhà vệ sinh công cộng dãy B
Dài: 5.26 - Rộng: 4.40 m
Diện tích: 23.14 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 09
Dài: 6.41 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 32.69 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 10
Dài: 4.53 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 23.10 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 11
Dài: 6.15 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 31.37 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 12
Dài: 4.79 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 24.43 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 13
Dài: 5.25 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.78 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 14
Dài: 5.25 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.78 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 15
Dài: 4.27 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 21.78 m2
Xem chi tiết
Dãy B ô 16
Dài: 4.60 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 23.46 m2
Xem chi tiết
Ghi chú:

Đóng cho thuê

Mở cho thuê