Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Cho thuê mặt bằng

Danh sách vị trí: Khu C

Dãy C ô 1
Dài: 5.10 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.01 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 2
Dài: 4.47 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 22.80 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 3
Dài: 5.07 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 25.86 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 4
Dài: 5.04 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 25.70 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 5
Dài: 4.70 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 23.97 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 6
Dài: 5.95 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 30.35 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 7
Dài: 5.60 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 28.56 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 8
Dài: 5.09 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 25.96 m2
Xem chi tiết
Nhà vệ sinh công cộng dãy C
Dài: 6.62 - Rộng: 4.27 m
Diện tích: 28.27 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 9
Dài: 6.03 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 30.75 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 10
Dài: 4.60 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 23.46 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 11
Dài: 5.12 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.11 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 12
Dài: 5.20 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 26.52 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 13
Dài: 6.10 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 31.11 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 14
Dài: 4.40 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 22.44 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 15
Dài: 5.38 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 27.44 m2
Xem chi tiết
Dãy C ô 16
Dài: 1.21 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 6.17 m2
Xem chi tiết
Ghi chú:

Đóng cho thuê

Mở cho thuê