Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Cho thuê mặt bằng

Danh sách vị trí: Khu D

Dãy D ô 1
Dài: 4.50 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 22.95 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 2
Dài: 4.65 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 23.72 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 3
Dài: 5.17 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 27.66 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 4
Dài: 5.22 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 27.93 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 5
Dài: 5.25 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 28.09 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 6
Dài: 4.80 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 25.68 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 7
Dài: 4.55 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 24.34 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 8
Dài: 5.90 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 31.57 m2
Xem chi tiết
Nhà vệ sinh công cộng dãy D
Dài: 5.00 - Rộng: 4.23 m
Diện tích: 21.15 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 9
Dài: 5.60 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 29.96 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 10
Dài: 5.09 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 27.23 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 11
Dài: 5.10 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 27.29 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 12
Dài: 3.85 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 20.60 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 13
Dài: 6.27 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 33.54 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 14
Dài: 4.35 - Rộng: 5.35 m
Diện tích: 23.27 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 15
Dài: 5.57 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 28.41 m2
Xem chi tiết
Dãy D ô 16
Dài: 4.30 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 21.93 m2
Xem chi tiết
Ghi chú:

Đóng cho thuê

Mở cho thuê