Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Cho thuê mặt bằng

Danh sách vị trí: Khu H

Dãy H ô 1
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 2
Dài: 4.50 - Rộng: 5.03 m
Diện tích: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 3
Dài: 4.50 - Rộng: 5.03 m
Diện tích: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 4
Dài: 4.50 - Rộng: 5.03 m
Diện tích: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 5
Dài: 4.50 - Rộng: 5.03 m
Diện tích: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 6
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 7
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 8
Dài: 4.50 - Rộng: 5.03 m
Diện tích: 22.64 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 9
Dài: 5.05 - Rộng: 2.65 m
Diện tích: 13.38 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 10
Dài: 3.10 - Rộng: 5.10 m
Diện tích: 15.81 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 11
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 12
Dài: 3.20 - Rộng: 3.20 m
Diện tích: 10.24 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 13
Dài: 4.00 - Rộng: 6.50 m
Diện tích: 26.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 14
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 15
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 16
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 17
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 18
Dài: 3.00 - Rộng: 5.00 m
Diện tích: 15.00 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 19
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Nhà vệ sinh công cộng dãy H
Dài: 2.00 - Rộng: 4.40 m
Diện tích: 8.80 m2
Xem chi tiết
Dãy H ô 21
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Ghi chú:

Đóng cho thuê

Mở cho thuê