Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Cho thuê mặt bằng

Danh sách vị trí: Khu K

Dãy K ô 1
Dài: 2.56 - Rộng: 2.95 m
Diện tích: 7.55 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 2
Dài: 2.50 - Rộng: 2.95 m
Diện tích: 7.38 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 3
Dài: 2.57 - Rộng: 2.80 m
Diện tích: 7.20 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 4
Dài: 2.56 - Rộng: 2.86 m
Diện tích: 7.32 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 5
Dài: 3.03 - Rộng: 3.20 m
Diện tích: 9.70 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 6
Dài: 2.98 - Rộng: 3.20 m
Diện tích: 9.54 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 7
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 15
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 9
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 10
Dài: 4.40 - Rộng: 3.64 m
Diện tích: 16.02 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 11
Dài: 11.02 - Rộng: 3.60 m
Diện tích: 39.67 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 12
Dài: 5.40 - Rộng: 3.00 m
Diện tích: 16.20 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 13
Dài: 5.60 - Rộng: 3.60 m
Diện tích: 20.16 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 14
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 16
Dài: 2.50 - Rộng: 1.10 m
Diện tích: 2.75 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 17
Dài: 12.40 - Rộng: 8.15 m
Diện tích: 101.06 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 18
Dài: 7.80 - Rộng: 3.45 m
Diện tích: 26.91 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 19
Dài: 2.62 - Rộng: 3.10 m
Diện tích: 8.12 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 20
Dài: 2.49 - Rộng: 3.00 m
Diện tích: 7.47 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 21
Dài: 2.46 - Rộng: 3.00 m
Diện tích: 7.38 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 22
Dài: 2.51 - Rộng: 3.00 m
Diện tích: 7.53 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 23
Dài: 2.99 - Rộng: 2.97 m
Diện tích: 8.88 m2
Xem chi tiết
Dãy K ô 24
Dài: 2.52 - Rộng: 2.93 m
Diện tích: 7.38 m2
Xem chi tiết
Ghi chú:

Đóng cho thuê

Mở cho thuê