Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Cho thuê mặt bằng

Danh sách vị trí: Khu M

Dãy M ô 1
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy M ô 2
Dài: 1.30 - Rộng: 4.30 m
Diện tích: 5.59 m2
Xem chi tiết
Dãy M ô 3
Dài: 1.30 - Rộng: 1.60 m
Diện tích: 2.08 m2
Xem chi tiết
Dãy M ô 4
Dài: 8.00 - Rộng: 3.00 m
Diện tích: 24.00 m2
Xem chi tiết
Dãy M ô 5
Dài: 2.00 - Rộng: 2.70 m
Diện tích: 5.40 m2
Xem chi tiết
Dãy M ô 6
Dài: 2.50 - Rộng: 5.60 m
Diện tích: 14.00 m2
Xem chi tiết
Dãy M ô 7
Dài: 7.60 - Rộng: 3.80 m
Diện tích: 28.88 m2
Xem chi tiết
Dãy M ô 8
Dài: 5.20 - Rộng: 3.80 m
Diện tích: 19.76 m2
Xem chi tiết
Dãy M ô 9
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy M ô 10
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Ghi chú:

Đóng cho thuê

Mở cho thuê