Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Cho thuê mặt bằng

Danh sách vị trí: Khu N

Dãy N ô 1
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy N ô 2
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Dãy N ô 3
Dài: 3.80 - Rộng: 3.60 m
Diện tích: 13.68 m2
Xem chi tiết
Dãy N ô 4
Dài: 0.00 - Rộng: 0.00 m
Diện tích: 0.00 m2
Xem chi tiết
Ghi chú:

Đóng cho thuê

Mở cho thuê