Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2019

 

  1. Quyết định Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
  2. Quyết định Bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
  3. Công bố chiến lược phát triển của doanh nghiệp
  4. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
  5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu từ phát triển năm 2020
  6. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp
  7. Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2019
  8. Báo cáo tài chính năm 2019
  9. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và (3) năm gần nhất
  10. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2019

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan