Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2021

  1. Bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty Bến xe Miền Đông
  2. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021
  3. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty
  4. Bổ sung ngành nghề Công ty năm 2021
  5. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020
  6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp năm 2020
  7. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
  8. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan