Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG KHOA

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG KHOA
Địa chỉ
Khu 5, TT. Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định
Điện thoại
0350 3211799
Giới thiệu

Doanh nghiệp đăng ký chạy tuyến Giao Thủy - Nam Định. Có 2 loại giá vé. Loại 1: 400.000/vé. Loại 2: 290.000/vé

Liên hệ
Mã bảo vệ