Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Công ty TNHH vận tải ôtô Chín Nghĩa

Công ty TNHH vận tải ôtô Chín Nghĩa
Địa chỉ
Quảng Ngãi
Điện thoại
08 8984892
Giới thiệu

Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến Quảng ngãi. Có 2 loại vé. Loại 1: 250,000/vé. Loại 2: 210,000

Giờ khởi hành có 2 dòng xe. Dòng xe đăng ký tại Tp HCM xuất bến tại BXMD theo các giờ 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30

Liên hệ
Mã bảo vệ