Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

GIÁ CƯỚC PHỤC VỤ LỄ 2-9 NĂM 2019

QUẦY

ĐƠN VỊ

TUYẾN ĐƯỜNG

LOẠI XE

LOẠI GHẾ

Giá vé hiện tại

GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH

TỶ LỆ % ĐIỀU CHỈNH

THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH

1

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô TÔ HOÀNG SƠN

Vũng Tàu

Ghế ngồi

Loại 1, 2

100.000 

 

0%

 

1

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI TRÂM

Xuyên Mộc ( Bàu Lâm)

Ghế ngồi

Loại 1, 2, 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI TRÂM

Xuyên Mộc ( Bình Châu)

Ghế ngồi

Loại 1, 2, 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI TRÂM

Xuyên Mộc ( Bưng Kè)

Ghế ngồi

Loại 1, 2, 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI XUYÊN MỘC

Xuyên Mộc ( Bàu Lâm)

Ghế ngồi

Loại 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI XUYÊN MỘC

Xuyên Mộc ( Bình Châu)

Ghế ngồi

Loại 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI XUYÊN MỘC

Xuyên Mộc ( Bưng Kè)

Ghế ngồi

Loại 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX DVVT THẮNG LỢI (VŨNG TÀU)

Vũng Tàu

Ghế ngồi

Loại 1

95.000 

        130.000

137%

30/8-31/8

1

HTX VẬN TẢI HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Long Điền ( Phước Hải)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

1

HTX VẬN TẢI HUYỆN LONG ĐIỀN

Long Điền (Phước Hải)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

1

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Xuyên Mộc ( Bàu Lâm)

Ghế ngồi

Loại 1

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Xuyên Mộc ( Bình Châu)

Ghế ngồi

Loại 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Xuyên Mộc ( Bưng Kè)

Ghế ngồi

Loại 1, 2

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Vũng Tàu

Ghế ngồi

Loại 1

71.500 

 

0%

 

1

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Vũng Tàu

Ghế ngồi

Loại 2

68.500 

 

0%

 

1

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Xuyên Mộc ( Bàu Lâm)

Ghế ngồi

Loại 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Xuyên Mộc ( Bình Châu)

Ghế ngồi

Loại 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Xuyên Mộc ( Bưng Kè)

Ghế ngồi

Loại 3

72.000 

        100.000

139%

30/8-31/8

1

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Long Điền ( Phước Hải)

Ghế ngồi

Loại 1

70.000 

          95.000

136%

30/8-31/8

1

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Long Điền ( Phước Hải)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

1

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Vũng Tàu

Ghế ngồi

Loại 2, 3

68.000 

 

0%

 

1

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Vũng Tàu

Ghế ngồi

Loại 1

71.500 

 

0%

 

2

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (CHÂU ĐỨC)

Châu Đức ( Ngãi Giao)

Ghế ngồi

Loại 2, 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

2

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (CHÂU ĐỨC)

Châu Đức ( Quảng Thành)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

2

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Châu Đức ( Ngãi Giao)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

2

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Châu Đức ( Ngãi Giao)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

2

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Châu Đức ( Quảng Thành)

Ghế ngồi

Loại 3

59.000 

 

0%

 

3

CÔNG TY TNHH VT HK YẾN NHI

Châu Đức ( Láng Lớn)

Ghế ngồi

Loại 3

60.000 

 

0%

 

3

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (CHÂU ĐỨC)

Châu Đức ( Kim Long)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (CHÂU ĐỨC)

Châu Đức ( Suối Nghệ)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (CHÂU ĐỨC)

Châu Đức ( Xuân Sơn)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Bà Rịa (Hắc Dịch,Châu Pha)

Ghế ngồi

Loại 3

60.000 

 

0%

 

3

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI XUYÊN MỘC

Xuyên Mộc

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX VẬN TẢI HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Bà Rịa

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

 

3

HTX VẬN TẢI HUYỆN LONG ĐIỀN

Long Điền (Long Hải)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

 

3

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Châu Đức ( Kim Long)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Châu Đức ( Suối Nghệ)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Châu Đức ( Xuân Sơn)

Ghế ngồi

Loại 1, 2, 3

65.000 

          90.000

138%

 

3

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Xuyên Mộc

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Bà Rịa

Ghế ngồi

Loại 1

70.000 

          97.000

139%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Bà Rịa

Ghế ngồi

Loại 2, 3

63.000 

          87.000

138%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Châu Đức ( Kim Long)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Châu Đức ( Láng Lớn)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Long Điền(Long Hải)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Long Điền(Long Hải)

Ghế ngồi

Loại 1

70.000 

          95.000

136%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Châu Đức ( Suối Nghệ)

Ghế ngồi

Loại 3

59.000 

 

0%

 

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Châu Đức ( Xuân Sơn)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

30/8-31/8

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Xuyên Mộc

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

          90.000

138%

 

3

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Xuyên Mộc (Hồ Tràm)

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

 

0%

 

4

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CẨM MỸ

Sông Ray (Lang Minh)

Ghế ngồi

Loại 3

56.000 

          78.000

139%

30/8-31/8

4

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CẨM MỸ

Sông Ray

Ghế ngồi

Loại 3

56.000 

          78.000

139%

30/8-31/8

4

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM

Tân Phú

Ghế ngồi

Loại 3

60.000 

 

0%

 

4

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM

Tân Phú

Giường nằm

Giường nằm

75.000 

 

0%

 

4

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 1

100.000 

        137.000

137%

30/8-31/8

4

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

La Gi ( Hàm Tân)

Ghế ngồi

Loại 3

82.000 

        112.000

137%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 1

128.000 

        175.000

137%

30/8-31/8

4

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH HẠNH

Mũi Né

Giường nằm

 

120.000 

 

0%

 

4

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LA GI HÀM TÂN

La Gi ( Hàm Tân)

Ghế ngồi

Loại 3

78.000 

 

0%

 

4

HTX DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI XUÂN LỘC

Gia Ray

Ghế ngồi

Loại 3

50.000 

          70.000

140%

30/8-31/8

4

HTX DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI XUÂN LỘC

Xuân Lữ

Ghế ngồi

Loại 3

50.000 

 

0%

 

4

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CẨM MỸ

Bảo Bình

Ghế ngồi

Loại 3

51.000 

 

0%

 

4

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ ĐỊNH QUÁN

Định Quán

Ghế ngồi

Loại 3

47.000 

 

0%

 

4

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ ĐỊNH QUÁN

Phú Cường

Ghế ngồi

Loại 3

40.000 

 

0%

 

4

HTX DVVT HUYỆN LONG KHÁNH

Long Khánh

Ghế ngồi

Loại 3

40.000 

 

0%

 

4

HTX VẬN TẢI H. VĨNH CỬU

Lý Lịch

Ghế ngồi

Loại 3

55.000 

 

0%

 

4

HTX VẬN TẢI ÔTÔ PHAN THIẾT

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 3

79.000 

        111.000

141%

 

4

HTX VẬN TẢI ÔTÔ PHAN THIẾT

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 2

83.000 

        116.000

140%

 

4

HTX VẬN TẢI ÔTÔ PHAN THIẾT

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 1

92.000 

        129.000

140%

 

4

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 3

90.000 

        125.000

139%

30/8-31/8

4

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 2

95.000 

        132.000

139%

30/8-31/8

4

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 1

109.000 

        151.000

139%

30/8-31/8

4

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phan Thiết

Giường nằm

 

148.000 

        205.000

139%

30/8-31/8

4

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Bắc Ruộng ( Căn Cứ 6)

Ghế ngồi

Loại 1

84.000 

 

0%

 

4

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Bắc Ruộng ( Căn Cứ 6)

Ghế ngồi

Loại 3

84.000 

        117.000

139%

30/8-31/8

4

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

La Gi ( Hàm Tân)

Ghế ngồi

Loại 3

83.000 

        115.000

139%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Phan Thiết

Giường nằm

 

111.500 

 

0%

 

4

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 2

102.000 

        140.000

137%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

La Gi ( Hàm Tân)

Ghế ngồi

Loại 3

85.000 

        115.000

135%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Sông Ray ( Lang Minh)

Ghế ngồi

Loại 3

58.000 

          80.000

138%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Long Khánh

Ghế ngồi

Loại 1

48.000 

          66.000

138%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Long Khánh

Ghế ngồi

Loại 3

40.000 

          55.000

138%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Mũi Né

Ghế ngồi

Loại 1

106.000 

        145.000

137%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Mũi Né

Ghế ngồi

Loại 2

94.000 

        125.000

133%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phan Thiết

Ghế ngồi

Loại 1, 2

102.000 

        140.000

137%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phan Thiết

Giường nằm

 

120.000 

 

0%

 

4

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Bảo Bình

Ghế ngồi

Loại 3

58.000 

          80.000

138%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Định Quán

Ghế ngồi

Loại 3

58.000 

          80.000

138%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Long Khánh

Ghế ngồi

Loại 3

38.000 

          50.000

132%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Lý Lịch

Ghế ngồi

Loại 3

58.000 

          80.000

138%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Sông Ray

Ghế ngồi

Loại 3

58.000 

          80.000

138%

30/8-31/8

4

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Tân Phú

Ghế ngồi

Loại 1

65.000 

          85.000

131%

 

6

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Cát Tiên

Ghế ngồi

Loại 2

100.000 

        135.000

135%

30/8-31/8

6

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Đạ Tẻ

Ghế ngồi

Loại 3

85.000 

 

0%

 

6

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Đạ Tẻ

Ghế ngồi

Loại 2

90.000 

        125.000

139%

30/8-31/8

6

HTX VẬN TẢI VÀ DL CỬU LONG

Đạ Tẻ

Giường nằm

 

114.000 

        158.000

139%

30/8-31/8

6

HTX DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI XUÂN LỘC

Xuân Lộc

Ghế ngồi

Loại 3

50.000 

          70.000

140%

30/8-31/8

6

HTX DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI XUÂN LỘC

Căn Cứ 3

Ghế ngồi

Loại 3

55.000 

          77.000

140%

30/8-31/8

6

HTX DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI XUÂN LỘC

Căn Cứ 3

Ghế ngồi

Loại 1

60.000 

          84.000

140%

30/8-31/8

6

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM

Nam Cát Tiên

Ghế ngồi

Loại 3

80.000 

 

0%

 

6

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM

Nam Cát Tiên

Giường nằm

 

90.000 

 

0%

 

6

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM

Phương Lâm

Ghế ngồi

Loại 1, 2, 3

65.000 

 

0%

 

6

HTX DVVT HÀNH KHÁCH & HÀNG HÓA H.CÁT TIÊN

Cát Tiên

Ghế ngồi

Loại 3

100.000 

        140.000

140%

30/8-31/8

6

HTX DVVT HÀNH KHÁCH & HÀNG HÓA H.CÁT TIÊN

Cát Tiên

Giường nằm

 

140.000 

        190.000

136%

30/8-31/8

6

HTX VẬN TẢI ĐẠ TẺH

Đạ Tẻ

Ghế ngồi

Loại 3

90.000 

        125.000

139%

30/8-31/8

6

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Cát Tiên

Ghế ngồi

Loại 3

100.000 

 

0%

 

6

HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐỨC TRỌNG

Đức Trọng

Ghế ngồi

Loại 3

125.000 

 

0%

 

6

HTX VẬN TẢI VÀ DL CỬU LONG

Đạ Tẻ

Ghế ngồi

Loại 1

78.500 

 

0%

 

6

HTX XE KHÁCH ĐÀ LẠT

Phương Trang ( Đà Lạt)

Ghế ngồi

Loại 3

140.000 

        196.000

140%

30/8-31/8

6

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Căn Cứ 3

Ghế ngồi

Loại 2,3

53.000 

          73.000

138%

 

6

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Căn Cứ 3

Ghế ngồi

Loại 1

64.000 

          88.000

138%

30/8-31/8

6

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Bảo Lộc

Giuong

Vip 22

300.000 

 

0%

 

6

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Cẩm Đường

Ghế ngồi

Loại 3

52.000 

          70.000

135%

30/8-31/8

6

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phương Trang ( Đà Lạt)

Ghế ngồi

Loại 1, 2, 3

150.000 

        200.000

133%

30/8-31/8

6

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Đạ Tẻ

Ghế ngồi

Loại 1

90.000 

 

0%

 

6

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Đức Trọng

Ghế ngồi

Loại 3

135.000 

        180.000

133%

30/8-31/8

6

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Nam Cát Tiên

Ghế ngồi

Loại 3

80.000 

        110.000

138%

30/8-31/8

6

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Nam Cát Tiên

Giường nằm

 

95.000 

 

0%

 

6

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Xuân Lộc

Ghế ngồi

Loại 3

45.000 

          60.000

133%

30/8-31/8

7

HTX VẬN TẢI BÌNH LONG

Bình Long

Ghế ngồi

Loại 3

68.500 

 

0%

 

7

HTX VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG

Tân Uyên

Ghế ngồi

Loại 3

30.000 

 

0%

 

7

HTX VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG

BX Bình Dương

Ghế ngồi

Loại 3

15.000 

 

0%

 

7

HTX VẬN TẢI BÙ ĐỐP

Bù Đốp

Ghế ngồi

Loại 3

95.000 

        130.000

137%

30/8-31/8

7

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Bù Đốp

Ghế ngồi

Loại 3

97.000 

        133.000

137%

 

7

HTX VẬN TẢI HUYỆN BẾN CÁT

Dầu Tiếng

Ghế ngồi

Loại 3

50.000 

 

0%

 

7

HTX VẬN TẢI HUYỆN BẾN CÁT

Minh Tân

Ghế ngồi

Loại 3

80.000 

 

0%

 

7

HTX VẬN TẢI HUYỆN BẾN CÁT

Tân Định

Ghế ngồi

Loại 3

35.000 

 

0%

 

7

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Bình Long

Ghế ngồi

Loại 3

70.000 

          97.000

139%

30/8-31/8

7

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Bù Đốp

Ghế ngồi

Loại 3

101.000 

        140.000

139%

30/8-31/8

7

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Trường Hải Bp ( Đồng Xoài)

Ghế ngồi

Loại 3

67.000 

          93.000

139%

30/8-31/8

7

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Thị Tính

Ghế ngồi

Loại 3

46.000 

          63.000

137%

30/8-31/8

7

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Bù Đốp

Ghế ngồi

Loại 3

100.000 

        140.000

140%

30/8-31/8

8

HTX VẬN TẢI CHƠN THÀNH

Chơn Thành

Ghế ngồi

Loại 3

53.000 

          70.000

132%

30/8-31/8

8

HTX DVVT HHHK BÙ ĐĂNG

Bù Đăng

Ghế ngồi

Loại 3

80.000 

 

0%

 

8

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Lộc Ninh

Ghế ngồi

Loại 3

81.000 

        112.000

138%

30/8-31/8

8

HTX VẬN TẢI LỘC NINH

Lộc Ninh

Ghế ngồi

Loại 3

83.000 

        108.000

130%

30/8-31/8

8

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Chơn Thành

Ghế ngồi

Loại 3

57.000 

          79.000

139%

30/8-31/8

8

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Lộc Ninh

Ghế ngồi

Loại 3

83.000 

        115.000

139%

30/8-31/8

8

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phước Long

Ghế ngồi

Loại 3

79.000 

        110.000

139%

30/8-31/8

8

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Bù Đăng

Ghế ngồi

Loại 3

90.000 

        120.000

133%

30/8-31/8

8

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phước Long

Ghế ngồi

Loại 3

75.000 

        100.000

133%

30/8-31/8

9

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC LONG

Quảng Sơn(Đắk Nông)

Ghế ngồi

Loại 3

110.000 

 

0%

 

9

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC LONG

Quảng Sơn(Đắk Nông)

Giường nằm

 

140.000 

        195.000

139%

30/8-31/8

9

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH

Quảng Sơn (Đắk Nông)

Giường nằm

 

140.000 

        196.000

140%

30/8-31/8

9

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH

Quảng Sơn(Đắk Nông)

Giường nằm

 

140.000 

        196.000

140%

30/8-31/8

9

HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮKMIL

Đắk Mil

Giường nằm

 

165.000 

 

0%

 

9

HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮKMIL

Đắk Mil (Xe 0294)

Ghế ngồi

Loại 3

135.000 

 

0%

 

9

HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮKMIL

Đắk Mil(Xe 0215,000.77)

Giường nằm

 

165.000 

 

0%

 

9

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Đắk Mil

Giường nằm

 

175.000 

        240.000

137%

30/8-31/8

9

HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA - HÀNH KHÁCH - DU LỊCH HỒNG HÀ

Đakmil

Giường nằm

 

170.000 

 

0%

 

9

HTX VẬN TẢI THÀNH TÂN

Quảng Khê

Ghế ngồi

 

120.000 

        165.000

138%

30/8-31/8

9

HTX VTHK VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẮKGLONG

Quảng Khê

Giường nằm

 

170.000 

        238.000

140%

30/8-31/8

9

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Quảng Khê

Ghế ngồi

Loại 3

120.000 

        160.000

133%

30/8-31/8

10

CÔNG TY TNHH BẮC SƠN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Giường nằm

 

220.000 

        300.000

136%

30/8-31/8

10

CÔNG TY TNHH BẮC SƠN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 3

170.000 

        230.000

135%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Krông Nô

Giường nằm

 

220.000 

        300.000

136%

30/8-31/8

10

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH

Gia Nghĩa

Giường nằm

VIP34

150.000 

        210.000

140%

30/8-31/8

10

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI

Đức Long (Gia Lai)

Giường nằm

 

250.000 

        350.000

140%

 

10

CÔNG TY CP XE KHÁCH ĐẮK LẮK

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Giường nằm

 

240.000 

 

0%

 

10

CÔNG TY CP XE KHÁCH ĐẮK LẮK

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 3

180.000 

        250.000

139%

30/8-31/8

10

CÔNG TY CP XE KHÁCH ĐẮK LẮK

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 1

190.000 

        265.000

139%

30/8-31/8

10

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DV VẬN TẢI LỮ GIA

Ea Kar

Giường nằm

 

220.000 

 

0%

 

10

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CAO NGUYÊN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Giường nằm

 

200.000 

        280.000

140%

30/8-31/8

10

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CAO NGUYÊN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 2, 3

190.000 

 

0%

 

10

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH AN

Phước An

Giường nằm

 

220.000 

        300.000

136%

30/8-31/8

10

CÔNG TY XE KHÁCH BUÔN MA THUỘT

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Giường nằm

 

200.000 

 

0%

 

10

CÔNG TY XE KHÁCH BUÔN MA THUỘT

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 2

180.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Giường nằm

 

240.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 1

175.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 2

175.000 

        240.000

137%

30/8-31/8

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea Kar

Ghế ngồi

Loại 2

185.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea Kar

Ghế ngồi

Loại 1

250.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea Kar

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea Súp

Ghế ngồi

Loại 3

200.000 

        275.000

138%

30/8-31/8

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Gia Nghĩa

Giường nằm

 

130.000 

        180.000

138%

30/8-31/8

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Gia Nghĩa

Ghế ngồi

Loại 2

110.000 

        150.000

136%

30/8-31/8

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Đắk R'lấp ( Kiến Đức)

Giường nằm

 

120.000 

        165.000

138%

30/8-31/8

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

M'Đrắk

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

M'Đrắk

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI EAKAR

Ea Kar

Ghế ngồi

Loại 3

200.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI EAKAR

Ea Kar

Ghế ngồi

Loại 2

200.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI EAKAR

Ea Kar

Giường nằm

VIP34

270.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI EAKAR

Ea Kar

Giường nằm

VIP22

380.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI EAKAR

Ea Kar

Giường nằm

 

220.000 

 

0%

 

10

HTX VẬN TẢI THÀNH TÂN

Gia Nghĩa

Giường nằm

 

130.000 

        180.000

138%

30/8-31/8

10

HTX VẬN TẢI THÀNH TÂN

Gia Nghĩa

Ghế ngồi

Loại 1, 3

120.000 

 

0%

 

10

HTX VTHH VÀ HÀNH KHÁCH CƯMIL

Ea Súp

Ghế ngồi

Loại 1

200.000 

 

0%

 

10

HTX VTHH VÀ HÀNH KHÁCH CƯMIL

Ea Súp

Giường nằm

 

235.000 

 

0%

 

10

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 2

173.000 

 

0%

 

10

HTX XKLT DL VÀ DV THỐNG NHẤT

M'Đrắk

Giường nằm

 

229.000 

 

0%

 

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Ea Kar

Giường nằm

 

250.000 

        335.000

134%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Ea Súp

Giường nằm

 

238.000 

 

0%

 

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Ea Súp

Giường nằm

 

245.000 

        330.000

135%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Ea Súp

Ghế ngồi

Loại 1

206.000 

        270.000

131%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

M'Đrắk

Ghế ngồi

Loại 3

183.000 

        240.000

131%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

M'Đrắk

Giường nằm

 

250.000 

        335.000

134%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

M'Đrắk

Ghế ngồi

Loại 3

183.000 

        240.000

131%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

M'Đrắk

Giường nằm

 

250.000 

        335.000

134%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

M'Đrắk

Giường Vip3

VIP3

340.000 

        460.000

135%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Phước An

Ghế ngồi

Loại 2

200.000 

        270.000

135%

30/8-31/8

10

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Phước An

Giường nằm

 

245.000 

        330.000

135%

30/8-31/8

11

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI

Đức Cơ

Giường nằm

 

250.000 

        350.000

140%

30/8-31/8

11

CÔNG TY TNHH MTV TRỊNH GIA HUY

Chư Sê

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

11

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG THẮNG - GIA LAI

Đức Cơ

Giường nằm

 

250.000 

        350.000

140%

30/8-31/8

11

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH

Ea H'leo

Giường nằm

VIP

380.000 

 

0%

 

11

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH

Ea H'leo

Giường nằm

 

229.000 

 

0%

 

11

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẮK R'LẤP

Đắk R'lấp ( Kiến Đức)

Giường nằm

 

130.000 

        180.000

138%

30/8-31/8

11

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẮK R'LẤP

Đắk R'lấp ( Kiến Đức)

Ghế ngồi

Loại 2

100.000 

        140.000

140%

30/8-31/8

11

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẮK R'LẤP

Tuy Đức ( Đăk Buk So )

Giường nằm

 

160.000 

        220.000

138%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI CG HHHK TÂY NGUYÊN

Kon Tum

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

11

HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG NĂNG

Krông Năng

Giường nằm

 

250.000 

        350.000

140%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Krông Ana ( Buôn Trấp)

Giường nằm

 

220.000 

        305.000

139%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea H'leo

Giường nằm

VIP

380.000 

        525.000

138%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea H'leo

Giường nằm

 

235.000 

        325.000

138%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Đắk R'lấp ( Kiến Đức)

Ghế ngồi

Loại 1

105.000 

 

0%

 

11

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Đắk R'lấp ( Kiến Đức)

Ghế ngồi

Loại 2

105.000 

        145.000

138%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Krông Năng

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

11

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Tuy Đức ( Đăk Buk So )

Giường nằm

 

160.000 

        220.000

138%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI HHHK THÀNH CÔNG

Buôn Hồ

Ghế ngồi

Loại 2

170.000 

 

0%

 

11

HTX VẬN TẢI HHHK THÀNH CÔNG

Buôn Hồ

Giường nằm

 

240.000 

 

0%

 

11

HTX VẬN TẢI HUYỆN TUY ĐỨC

Tuy Đức ( Đăk Buk So )

Ghế ngồi

Loại 3

130.000 

 

0%

 

11

HTX VẬN TẢI KRÔNG ANA

Krông Ana ( Buôn Trấp)

Ghế ngồi

Loại 2

170.000 

 

0%

 

11

HTX VẬN TẢI KRÔNG ANA

Krông Ana ( Buôn Trấp)

Giường nằm

 

220.000 

        305.000

139%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI TÂN LẬP

Ea H'leo

Giường nằm

 

230.000 

 

0%

 

11

HTX VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PLEIKU

Đức Long ( Gia Lai)

Giường nằm

 

250.000 

        350.000

140%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PLEIKU

Krông Pa

Giường nằm

 

285.000 

        399.000

140%

30/8-31/8

11

HTX VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PLEIKU

Phú Thiện

Giường nằm

 

270.000 

        378.000

140%

30/8-31/8

11

HTX XKLT DL VÀ DV THỐNG NHẤT

Ea H'leo

Giường nằm

 

218.000 

 

0%

 

11

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Buôn Hồ

Ghế ngồi

Loại 1

183.000 

        240.000

131%

30/8-31/8

11

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Buôn Hồ

Giường nằm

 

196.000 

 

0%

 

11

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Buôn Hồ

Giường nằm

 

229.000 

 

0%

 

11

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Ea H'leo

Giường nằm

 

245.000 

        330.000

135%

30/8-31/8

11

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Ea H'leo

Ghế ngồi

Loại 3

183.000 

        240.000

131%

30/8-31/8

11

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Krông Năng

Ghế ngồi

Loại 1

183.000 

        240.000

131%

30/8-31/8

11

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Krông Năng

Giường nằm

 

245.000 

        330.000

135%

30/8-31/8

12

CÔNG TY CP VẬN TẢI LÀO TIỂN

Đà Nẵng

Giường nằm

 

350.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI HẢI YẾN

Nha Trang

Giường nằm

 

200.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH HÒA THUẬN ANH

Cam Ranh

Giường nằm

VIP32

200.000 

        280.000

140%

30/8-31/8

12

CÔNG TY TNHH HÒA THUẬN ANH

Cam Ranh

Giường nằm

VIP22

290.000 

        406.000

140%

30/8-31/8

12

CÔNG TY TNHH HÒA THUẬN ANH

Cam Ranh

Giường nằm

 

180.000 

        250.000

139%

30/8-31/8

12

CÔNG TY TNHH HOA VIÊN PHÁT

Phía Nam Nha Trang

Giường nằm

 

200.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH HOA VIÊN PHÁT

Phía Nam Nha Trang

Giường nằm

VIP

400.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH HOA VIÊN PHÁT

Vạn Giã

Giường nằm

 

230.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH HẠNH

Phía Nam Nha Trang

Giường nằm

 

190.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH MƯỜI TRANG

An Nhơn

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH PHƯƠNG NAM

Bắc Nha Trang

Giường nằm

 

220.000 

        300.000

136%

 

12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH PHƯƠNG NAM

Ninh Hòa

Giường nằm

 

230.000 

        320.000

139%

 

12

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ NHẤT

An Nhơn

Giường nằm

 

230.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ NHẤT

An Nhơn

Giường nằm

VIP24

400.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DVDL HẢI VÂN

Đà Nẵng

Giường nằm

 

350.000 

 

0%

 

12

CÔNG TY TNHH HÒA THUẬN ANH

Cam Ranh

Giường nằm

 

180.000 

        250.000

139%

30/8-31/8

12

DNTN VẬN TẢI KHÁCH THÀNH LONG

Phú Phong ( Tây Sơn)

Giường nằm

 

300.000 

 

0%

 

12

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI VÂN

Đà Nẵng

Ghế ngồi

Loại 3

235.000 

 

0%

 

12

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI VÂN

Đà Nẵng

Giường nằm

 

350.000 

 

0%

 

12

HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƯỚC

An Nhơn

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

12

HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI PHÙ CÁT

Phù Cát

Giường nằm

 

220.000 

 

0%

 

12

HTX VẬN TẢI ÔTÔ 30/3 THỊ XÃ AN NHƠN

An Nhơn

Giường nằm

 

225.000 

 

0%

 

12

HTX VẬN TẢI ÔTÔ 30/3 THỊ XÃ AN NHƠN

Phú Phong ( Tây Sơn)

Giường nằm

 

262.000 

 

0%

 

12

HTX VẬN TẢI THUỶ BỘ VÀ KHÁCH DU LỊCH HỘI AN

Quảng Nam

Giường nằm

 

500.000 

 

0%

 

12

HTX VẬN TẢI VÀ DL CỬU LONG

Đà Nẵng

Giường nằm

 

410.000 

 

0%

 

12

HTX VẬN TẢI VÀ DL CỬU LONG

Đà Nẵng

Ghế ngồi

Loại 1

320.000 

 

0%

 

12

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Đà Nẵng

Giường nằm

 

427.000 

 

0%

 

12

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Đà Nẵng

Giường nằm

Bao ăn

526.000 

 

0%

 

12

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Đà Nẵng

Ghế ngồi

Loại 3

302.000 

 

0%

 

12

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Đà Nẵng

Ghế ngồi

Loại 2

345.000 

 

0%

 

12

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Đà Nẵng

Ghế ngồi

Loại 1

365.000 

 

0%

 

12

HTX XKLT DL VÀ DV THỐNG NHẤT

Sông Hinh

Giường nằm

 

280.000 

        370.000

132%

30/8-31/8

13

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BẢO CHÂU

Yên Nghĩa ( Hà Đông)

Giường nằm

 

800.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG KHOA

Giao Thủy

Ghế ngồi

Loại 1

550.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG KHOA

Giao Thủy

Giường nằm

 

700.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY CP ÔTÔ VẬN TẢI HÀ TÂY

Sơn Tây

Giường nằm

 

680.000  

 

0%

 

13

CÔNG TY CP TRƯỜNG DUY

Quất Lâm

Giường nằm

 

640.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY CP VẬN TẢI LONG PHƯỢNG

Thái Nguyên

Giường nằm

 

700.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY CP VẬN TẢI ÔTÔ PHÚ THỌ

Phú Thọ

Giường nằm

 

740.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY CP VẬN TẢI ÔTÔ PHÚ THỌ

Việt Trì

Giường nằm

 

720.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY CP VT ÔTÔ TUYÊN QUANG

Sơn Dương

Giường nằm

 

1.100.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH ĐĂNG CÔNG

Vĩnh Phúc (Lập Thạch)

Ghế ngồi

Loại 3

400.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH ĐĂNG CÔNG

Vĩnh Phúc (Lập Thạch)

Giường nằm

 

600.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ TẤN PHÁT

Giao Thủy

Giường nằm

Loại 1

800.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ TẤN PHÁT

Hải Hậu

Giường nằm

Loại 1

800.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN DUY CƯỜNG

Sơn Tây

Giường nằm

 

750.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH DV Ô TÔ TẤN PHÁT

Giao Thủy
xe 18B00143; xe 18B01666)

Giường nằm

Loại 2

700.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC HIỆP

Đông Hà

Giường nằm

 

720.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH MTV TRÍ LINH  

Đông Hà

Giường nằm

 

730.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH PHẠM TIẾN THÀNH

Thanh Hóa

Ghế ngồi

Loại 1

600.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH PHẠM TIẾN THÀNH

Thanh Hóa

Giường nằm

 

750.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HIẾU VIỆN

Hà Tĩnh

Giường nằm

 

690.000 

 

0%

 

13

CÔNG TY TNHH TiẾN THANH

Đông Hà

Giường nằm

 

730.000 

 

0%

 

13

HTX CP DVKD VTHK NGHỆ AN

Vinh

Giường nằm

 

620.000 

 

0%

 

13

HTX Ô TÔ VTHK KIẾN GIANG

Lệ Thủy

Giường nằm

 

430.000 

 

0%

 

13

HTX VẬN TẢI ĐỒNG TÂM

Vĩnh Trụ ( Hà Nam)

Giường nằm

 

750.000 

 

0%

 

13

HTX VẬN TẢI HẢI THỊNH

Yên Nghĩa ( Hà Đông)

Giường nằm

 

850.000 

 

0%

 

13

HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỒNG TÂM

Hà Tĩnh

Giường nằm

 

500.000 

 

0%

 

13

HTX VẬN TẢI ÔTÔ THÀNH TUYÊN

Tuyên Quang

Giường nằm

 

1.123.000 

 

0%

 

13

HTX XE DU LỊCH VÀ VẬN TẢI THIÊN PHÚC

Hòa Bình

Giường nằm

 

850.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH BẮC SƠN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Giường nằm

 

220.000 

        300.000

136%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Đắk R'lấp ( Kiến Đức)

Giường nằm

 

120.000 

        165.000

138%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Krông Năng

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT BẾN TRE

Thạnh Phú

Giường nằm

 

100.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT BẾN TRE

Thạnh Phú

Ghế ngồi

Loại 1

80.000 

 

0%

 

14

HTX XKLT DL VÀ DV THỐNG NHẤT

Cà Mau

Giường nằm

 

180.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH MTV VT NGUYỄN HẢI PHÁT

Kbang

Giường nằm

 

270.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH MTV VT NGUYỄN HẢI PHÁT

Kbang

Giường nằm

VIP3

350.000 

        450.000

129%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI PHƯỢNG THU MĂNG ĐEN

Kon Plông

Giường Nằm

VIP3

290.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI PHƯỢNG THU MĂNG ĐEN

Kon Tum

Giường nằm

VIP3

270.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI CG HHHK TÂY NGUYÊN

Kon Plông

Giường nằm

VIP

490.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN

Phan Rang

Giường nằm

 

170.000 

        238.000

140%

30/8-31/8

14

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH

Ea H'leo

Giường nằm

 

229.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ QUỲNH

Phan Rang

Giường nằm

 

170.000 

        238.000

140%

30/8-31/8

14

CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI TIẾN THÀNH

Quy Nhơn

Giường nằm

 

280.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH MTV KD VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH

Phan Rang

Giường nằm

 

160.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH MTV PHÚC LỘC

Đắk Mil

Giường nằm

 

170.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH QUỐC TRUNG

Phan Rang

Giường nằm

 

154.000 

        210.000

136%

30/8-31/8

14

CÔNG TY TNHH QUỐC TRUNG

Phan Rang

Giường nằm

VIP 32

200.000 

        270.000

135%

30/8-31/8

14

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HIẾU VIỆN

Hà Tĩnh

Giường nằm

 

630.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÙNG HƯNG

Tiền Hải (Thái Bình)

Giường nằm

 

900.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC PHÁT CHƯ SÊ

Chư Sê

Giường nằm

 

250.000 

        350.000

140%

 

14

CÔNG TY TNHH TM DVVT THIỆN TRÍ T&T - CHI NHÁNH CAM RANH

Cam Ranh

Giường nằm

 

190.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH TM VÀ VẬN TẢI HOÀNG CHUNG

Đồng Lê

Giường nằm

 

600.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH TM& DV VẬN TẢI THIỆN TRÍ T&T

Phan Rang

Giường nằm

 

165.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH TMDV DLVT XNK VIỆT LÀO

Viêng Chăn (Hoa Lư)

Ghế ngồi

Loại 1

935.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH TMDV DLVT XNK VIỆT LÀO

Viêng Chăn (Hoa Lư)

Giường nằm

 

935.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI GIÁP DIỆP

Cà Mau

Giường nằm

 

195.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI GIÁP DIỆP

Cà Mau

Ghế ngồi

Loại 3

120.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI GIÁP DIỆP

Năm Căn

Giường nằm

 

220.000 

 

0%

 

14

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI GIÁP DIỆP

Năm Căn

Ghế ngồi

Loại 1

146.000 

 

0%

 

14

DNTN LIÊN THÀNH

Phan Rang

Giường nằm

 

140.000 

        190.000

136%

30/8-31/8

14

DNTN LIÊN THÀNH

Phan Rang

Ghế bật

 

105.000 

 

0%

 

14

DNTN MINH TUẤN ĐẮK NÔNG

Gia Nghĩa

Giường nằm

 

130.000 

        182.000

140%

30/8-31/8

14

HTX CƠ KHÍ VT VÀ DV DIÊN HỒNG

Đức Long ( Gia Lai)

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

14

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẮK R'LẤP

Đắk R'lấp ( Kiến Đức)

Giường nằm

 

130.000 

 

0%

 

14

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA BÌNH

Gia Nghĩa

Giường nằm

 

130.000 

        182.000

140%

30/8-31/8

14

HTX DVVT HHHK 2/9

Cưjut

Giường nằm

 

200.000 

        280.000

140%

 

14

HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮKMIL

Đắk Mil

Giường nằm

 

165.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI CG HHHK TÂY NGUYÊN

Kon Tum

Giường nằm

VIP

450.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI CƠ GiỚI 10/3

Quảng Phú ( Cư M'gar)

Giường nằm

 

230.000 

        322.000

140%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG NĂNG

Krông Năng

Giường nằm

 

250.000 

        350.000

140%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI TÂN LẬP

Ea H'leo

Giường nằm

 

230.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM

ĐẮK ĐOA

Giường nằm

 

250.000 

        350.000

140%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN

Kon Tum

Giường nằm

 

270.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 2

175.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Ghế ngồi

Loại 1

175.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Giường nằm

 

235.000 

        325.000

138%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea H'leo

Giường nằm

 

235.000 

        325.000

138%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea Kar

Ghế ngồi

Loại 2

185.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea Kar

Ghế ngồi

Loại 1

250.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Ea Kar

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Gia Nghĩa

Giường nằm

 

130.000 

        180.000

138%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN

Gia Nghĩa

Ghế ngồi

Loại 2

110.000 

        150.000

136%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI EAKAR

Ea Kar

Giường nằm

 

220.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI HH&HK THÀNH CÔNG

Buôn Hồ

Giường nằm

 

240.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI HUYỆN TUY ĐỨC

Tuy Đức ( Đăk Buk So )

Giường nằm

 

150.000 

        210.000

140%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI ÔTÔ PHAN RANG

Phan Rang

Ghế ngồi

Loại 1, 2

130.000 

 

0%

 

14

HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ ĐẮK SONG

ĐẮK SONG

Giường nằm

 

170.000 

 

 

 

14

HTX VẬN TẢI THÀNH TÂN

Gia Nghĩa

Ghế ngồi

Loại 1

100.000 

        140.000

140%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI THÀNH TÂN

Gia Nghĩa

Giường nằm

 

130.000 

        180.000

138%

30/8-31/8

14

HTX VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PLEIKU

ĐẮK ĐOA

Giường nằm

 

250.000 

 

0%

 

14

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Giường nằm

 

232.000 

 

0%

 

14

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phan Rang

Ghế ngồi

Loại 3

125.000 

        173.000

138%

30/8-31/8

14

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phan Rang

Ghế ngồi

Loại 1

137.000 

        190.000

139%

30/8-31/8

14

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Phan Rang

Giường nằm

 

150.000 

        208.000

139%

30/8-31/8

14

HTX XKLT DL VÀ DV THỐNG NHẤT

Buôn Hồ

Giường nằm

 

192.000 

        260.000

135%

30/8-31/8

14

HTX XKLT DL VÀ DV THỐNG NHẤT

Krông Năng

Giường nằm

VIP

240.000 

        325.000

135%

30/8-31/8

14

HTX XKLT DL VÀ DV THỐNG NHẤT

Krông Năng

Giường nằm

 

220.000 

        295.000

134%

30/8-31/8

14

HTX XKLT MIỀN TÂY

Thạnh Phú

Ghế ngồi

Loại 1

77.000 

 

0%

 

14

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bồng Sơn

Ghế ngồi

Loại 1

235.000 

        310.000

132%

30/8-31/8

14

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bồng Sơn

Giường nằm

 

326.000 

        440.000

135%

30/8-31/8

14

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Buôn Hồ

Ghế ngồi

Loại 1

183.000 

 

0%

 

14

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Buôn Hồ

Giường Nằm

 

245.000 

        330.000

135%

30/8-31/8

14

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Buôn Hồ

Giường nằm

 

245.000 

        330.000

135%

30/8-31/8

14

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Krông Năng

Giường nằm

 

245.000 

        330.000

135%

30/8-31/8

14

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Sông Hinh

Giường nằm

 

310.000 

        420.000

135%

30/8-31/8

14

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phan Rang

Ghế ngồi

Loại 3

125.000 

 

0%

 

14

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phan Rang

Giường nằm

 

160.000 

        220.000

138%

30/8-31/8

14

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Ngọc Hồi

Giường nằm

 

310.000 

        430.000

139%

30/8-31/8

14

XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG HƯNG

Kiến Xương ( Thái Bình)

Giường nằm

bao ăn

900.000 

 

0%

 

14

XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG HƯNG

Tiền Hải (Thái Bình)

Giường nằm

bao ăn

900.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Hà Tĩnh

Giường nằm

 

670.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Hà Tĩnh

Giường nằm

bao ăn

945.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Hà Tĩnh

Ghế ngồi

Loại 2

595.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Hà Tĩnh

Ghế ngồi

Loại 3

492.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Nước Ngầm (HN)

Ghế ngồi

Loại 3

620.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Nước Ngầm (HN)

Ghế ngồi

Loại 1

810.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Nước Ngầm (HN)

Ghế ngồi

Loại 1 - bao ăn

1.000.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Nước Ngầm (HN)

Giường nằm

 

830.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Nước Ngầm (HN)

Giường nằm

bao ăn

1.070.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Thanh Hóa

Ghế ngồi

Loại 3

540.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Thanh Hóa

Ghế ngồi

Loại 2

670.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Thanh Hóa

Ghế ngồi

Loại 1

780.000  

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Thanh Hóa

Giường nằm

 

780.000 

 

0%

 

15

HTX XE KHÁCH TRUNG NAM

Thanh Hóa

Giường nằm

bao ăn

1.035.000 

 

0%

 

16

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG

Long Hải (Bx Long Điền)

Ghế ngồi

Loại 1

110.000 

        130.000

118%

30/8-31/8

16

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG

Vũng Tàu

Ghế ngồi

Loại 1

110.000 

        130.000

118%

30/8-31/8

17

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC ĐẠT THÀNH GIA LAI

Đức Long ( Gia Lai)

Giường nằm

 

250.000 

        350.000

140%

30/8-31/8

17

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC ĐẠT THÀNH GIA LAI

Đức Long ( Gia Lai)

Giường nằm

VIP22

500.000 

        700.000

140%

30/8-31/8

18

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI HÀ LINH

Nha Trang

Giường nằm

 

210.000 

        294.000

140%

30/8-31/8

18

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI HÀ LINH

Nha Trang

Giường nằm

VIP22

400.000 

 

0%

 

18

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI HÀ LINH

Vạn Giã

Giường nằm

 

240.000 

        335.000

140%

30/8-31/8

18

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 9 LAN

Đức Linh

Ghế bật

 

100.000 

 

0%

 

18

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 9 LAN

Tánh Linh

Giường nằm

 

91.500 

        128.000

140%

30/8-31/8

18

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 9 LAN

Tánh Linh

Ghế bật

 

110.000 

        154.000

140%

30/8-31/8

18

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 9 LAN

Tánh Linh

Ghế ngồi

16 chỗ

77.000 

 

0%

 

19

HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐỨC LINH

Đức Linh

Ghế ngồi

Loại 1

75.000 

 

0%

 

19

HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐỨC LINH

Đức Linh

Ghế ngồi

Loại 3

65.000 

 

0%

 

19

HTX VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PLEIKU

Đức Cơ

Giường nằm

 

255.000 

        355.000

139%

30/8-31/8

19

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Đức Linh

Ghế ngồi

Loại 1

75.000 

        103.000

137%

30/8-31/8

19

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Đức Linh

Ghế ngồi

Loại 2, 3

62.000 

          82.000

132%

30/8-31/8

20

CÔNG TY TNHH VT VÀ QUẢN LÝ BXK QUẢNG PHÚ

Quảng Phú ( Cư M'gar)

Giường nằm

 

230.000 

        320.000

139%

30/08/2019

20

CÔNG TY TNHH VT VÀ QUẢN LÝ BXK QUẢNG PHÚ

Quảng Phú ( Cư M'gar)

Giường 22

 

380.000 

 

0%

 

20

CÔNG TY TNHH VT VÀ QUẢN LÝ BXK QUẢNG PHÚ

Quảng Phú ( Cư M'gar)

Giường 32

 

300.000 

 

0%

 

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Căn Cứ 6)

Ghế ngồi

Loại 3

82.000 

        110.000

134%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Căn Cứ 6)

Ghế ngồi

Loại 1

100.000 

        135.000

135%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Căn Cứ 6)

Ghế ngồi

Loại 2

88.000 

        120.000

136%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Gia An)

Ghế ngồi

Loại 3

82.000 

        110.000

134%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Gia An)

Giường nằm

 

106.000 

        145.000

137%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Gia An)

Ghế ngồi

Loại 2

88.000 

        120.000

136%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Quốc Lộ 20)

Ghế ngồi

Loại 3

82.000 

        110.000

134%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Mê Pu)

Ghế ngồi

Loại 3

82.000 

        110.000

134%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Mê Pu)

Ghế ngồi

Loại 2

88.000 

        120.000

136%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Bắc Ruộng (Mê Pu)

Ghế ngồi

Loại 1

100.000 

        135.000

135%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Nam Tuy Hòa

Giường nằm

 

290.000 

        390.000

134%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Sông Hinh

Giường nằm

 

310.000 

        420.000

135%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Tánh Linh

Ghế ngồi

Loại 1

86.000 

        115.000

134%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Tánh Linh

Ghế ngồi

Loại 2

82.000 

        110.000

134%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Tánh Linh

Ghế ngồi

Loại 3

75.000 

        100.000

133%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Tánh Linh

Ghế nằm

 

98.000 

        130.000

133%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Tánh Linh

Giường nằm

Loại 1

117.000 

        160.000

137%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Tánh Linh

Giường nằm

 

100.000 

        135.000

135%

30/8-31/8

20

HTX XKLT VÀ DL ĐÔNG BẮC

Tánh Linh (Đa Mi)

Ghế ngồi

Loại 1

128.000 

        173.000

135%

30/8-31/8

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Hòn Gai ( Quảng Ninh)

Ghế ngồi

 

900.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Hòn Gai ( Quảng Ninh)

Ghế ngồi

bao ăn 4 suất

1.100.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Hòn Gai ( Quảng Ninh)

Giường nằm

bao ăn

1.160.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Hòn Gai ( Quảng Ninh)

Giường nằm

 

960.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phía Nam Buôn Ma Thuột

Giường nằm

 

260.000 

        350.000

135%

30/8-31/8

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Ea kar

Giường nằm

 

270.000 

        360.000

133%

30/8-31/8

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phía Nam Thành Phố Huế

Ghế ngồi

bao ăn

600.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phía Nam Thành Phố Huế

Ghế ngồi

Loại 1

450.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phía Nam Thành Phố Huế

Giường nằm

VIP32

650.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phía Nam Thành Phố Huế

Giường nằm

VIP32 - bao ăn 3 suất

800.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phía Nam Thành Phố Huế

Giường nằm

bao ăn

710.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Phía Nam Thành Phố Huế

Giường nằm

 

560.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Nam Tuy Hòa

Giường nằm

VIP32

415.000 

        500.000

120%

30/8-31/8

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Nam Tuy Hòa

Giường nằm

VIP32 - bao ăn 1 suất

465.000 

 

0%

 

21

HTX XKLT VÀ DL MIỀN ĐÔNG

Nam Tuy Hòa

Giường n