Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

KẾ HOẠCH - Kiểm tra, giám sát trong các đợt phục vụ Lễ, Tết năm 2020

Nhằm để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện phòng ngừa các vi phạm trong thời điểm phục vụ Lễ, Tết tại Bến xe Miền Đông;

Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động của phòng, ban trực thuộc Công ty và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong Công ty vào các đợt Lễ, Tết như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục nâng cao nhận thức của CBCNV và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong Công ty trong việc tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định, nội quy, các quy trình về quản lý, hoạt động tại Công ty;

Lãnh đạo các phòng, ban thực hiện vai trò, chức trách trong việc chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ được giao;

Tăng cường công tác đánh giá, phân tích mọi rủi ro, rà soat tiến độ, chất lượng công việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, đồng thời tìm ra những giải pháp, biện pháp để thúc đẩy, đôn đốc, hỗ trợ và điều chỉnh các bộ phận, các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định hiện hành nhằm góp phần hoàn thiện, củng cố vào sự phát triển ổn định của Công ty;

Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý các vi phạm về nội quy, quy định Công ty, hạn chế các vi phạm ảnh hưởng đến công tác phục vụ hành khách trong dịp Lễ, Tết và các giờ cao điểm tại Bến xe Miền Đông.

2. Thời gian thực hiện: Trước 10 ngày khi vào thời gian phục vụ các đợt Lễ, Tết từ 10 ngày.

3. Nội dung kiểm tra, giám sát

2.1. Kiểm tra việc thực hiện 5S tại nơi làm việc của các phòng;

2.2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng chức năng về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nội quy bến xe khách của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong công ty đúng theo quy trình, quy định, nội quy bến xe, cụ thể như sau:

2.3. Đối với khách hàng là đơn vị vận tải như việc niêm yết trên xe, tại quầy vé, trang bị bình chữa cháy theo quy định, các điều kiện về hoạt động vận tải…

2.4. Phối hợp với Ban An toàn lao động về công tác kiểm tra, kiểm soát việc trang bị, chấp hành và sử dụng các trang thiết bị an toàn lao động trong quá trình công tác tại Công ty.

2.5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện về vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn về điện… của các đơn vị, hộ kinh đăng ký hoạt động trong bến xe.

3. Tổ chức thực hiện

3.1 Giao Phòng Kiểm soát chất lượng và Môi trường chủ động phối hợp với các phòng chức năng để thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

3.2. Giao Phòng Kiểm soát chất lượng và môi trường thông báo thời gian kiểm tra, kiểm soát cụ thể để các phòng phối hợp. Đề nghị các phòng cử người đại diện để thực hiện tốt kế hoạch.

3.3 Đánh giá kết quả thực hiện sau kiểm tra, kiểm soát; báo cáo, kiến nghị và đề xuất Ban Tổng Giám đốc biện pháp xử lý, khắc phục các vấn đề không phù hợp và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện;

3.4 Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với các hoạt động, chủ trương, chính sách và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty;

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan