Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

KẾ HOẠCH - Thực hiện phong trào "Chung tay bảo vệ môi trường để Bến xe ngày càng sạch hơn"

Thực hiện kế hoạch 552/KH-BXMĐ ngày 04/9/2019 của Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Bến xe Miền Đông.

Thực hiện kế hoạch 53/KH-ĐTN ngày 24/12/2019 của Ban chấp hành Đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Samco) thực hiện công trình thanh niên cải tạo cảnh quan Bến xe Miền Đông mới”

Để hưởng ứng chương trình Công đoàn – Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường để Bến xe ngày càng sạch hơn” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông, giữ gìn vệ sinh chung, môi trường làm việc thân thiện.

Nâng cao nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên trong việc tham gia hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công ty.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường để Bến xe ngày càng sạch hơn” trên phạm vi toàn Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới với các hoạt động thiết thực, hiệu quả sáng tạo, tránh hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn thể CBCNV trong Bến xe Miền Đông.

 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

2.1 Tên công trình: “Chung tay bảo vệ môi trường để Bến xe ngày càng sạch hơn”.

2.2 Thời gian  và địa điểm thực hiện

- Thời gian khởi công: từ ngày 06/01/2020.

- Thời gian thực hiện: Tại Bến xe Miền Đông mới vào ngày 07/01/2020, tại Bến xe Miền Đông hiện hữu vào ngày 09/01/2020.

- Thời gian hoàn thành và gắn biển công trình: Dự kiến ngày 10/01/2020.

2.3 Đối tượng thực hiện:

- Đoàn viên công đoàn, Đoàn viên thanh niên Công ty kết hợp thuê đơn vị thi công thực hiện.

2.4 Nội dung thực hiện

- Tổ chức thực hiện tạo cảnh quan, cắt và thu gom cỏ dại khuôn viên Bến xe Miền Đông mới với diện tích 63.000m2.

- Tổ chức thực hiện hoạt động lao động tập thể với sự tham gia của tất cả các  đơn vị, cá nhân đang khai thác kinh doanh để thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường trong khuôn viên Bến xe Miền Đông hiện hữu với các hoạt động cụ thể: tổng vệ sinh diện tích dành cho hoạt động vận tải và các dịch vụ hỗ trợ vận tải và thu gom tất cả rác thải, rác thải nhựa, khơi thông dọn rác thải túi ni lông các cống rãnh, xịt rửa nền bến bãi bằng xe bồn ... Tập trung phân loại, thu gom rác thải nhựa và ni lông để đưa đi xử lý theo đúng quy định.

2.5 Chi phí thực hiện

Nguồn chi phí từ Công ty và Công đoàn Công ty (Đính kèm bảng dự toán chi phí tổ chức).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

Ngày 31/12/2019, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường để Bến xe ngày càng sạch hơn”.

Ngày 07/01/2020 (thứ 3), thực hiện tạo cảnh quan, cắt cỏ khuôn viên Bến xe Miền Đông mới tại địa chỉ 501 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 09/01/2020 (thứ 5), thực hiện Tổng vệ sinh, phân loại rác thải, tuyên truyền phòng trào chống rác thải nhựa tại Bến xe Miền Đông hiện hữu tại địa chỉ 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1 Thành phần Ban Tổ chức

 • Đ/c Nguyễn Thị Thanh Dung
 • Đ/c Nguyễn Thị Kiều 

 

 • Đ/c Nguyễn Hồng Ngọc Lê
 • Đ/c Nguyễn Duy Lộc 

 

Bí thư ĐTN         

Trưởng phòng KSCL và MT      

Phó Bí thư ĐTN  

UVBTV Côngđoàn

 • Phó ban
 • Phó ban

 

 • Thành viên
 • Thành viên.

Mọi chi tiết cần hỗ trợ liên hệ với Đ/c Võ Thị Thanh Thúy (Điện thoại 0982.002.948) hoặc Đ/c Nguyễn Thị Thanh Dung (Điện thoại: 0937.435.453).

  1. Phòng Kiểm soát Chất lượng và Môi trường: Nghiên cứu phương án làm việc với đơn vị thi công cải tạo cảnh quan tại Bến xe Miền Đông mới và đề xuất Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung – Bí thư đoàn thanh niên Công ty, xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp cùng phòng Kiểm soát Chất lượng và Môi trường, phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị các trang bị dụng cụ để thực hiện chương trình.
  3. Đồng chí Võ Thị Thanh Thúy phối hợp cùng phòng Kiểm soát Chất lượng và Môi trường trong xây dựng chi phí thực hiện công trình.
  4. Nhân sự tham gia chương trình

- Phân công nhân sự tham gia chương trình đảm bảo đủ số lượng như sau: 05 người/ công đoàn bộ phận và chi đoàn bộ phận/ngày thực hiện chương trình.

Trên đây là kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường để Bến xe ngày càng sạch hơn” của Công ty, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông. Đề nghị lãnh đạo các phòng, các Công đoàn bộ phận và các Chi đoàn phối hợp triển khai, thực hiện./.

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan