Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO Về việc thực hiện dán thẻ chíp trên phương tiện hoạt động tại Bến xe Miền Đông

Kính gửi: Đơn vị vận tải kinh doanh vận tải hành khách

tuyến cố định tại Bến xe Miền Đông

 

      Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách số hiệu QCVN 45:2012/BGTVT và Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015. Trong đó, quy định bến xe phải trang bị phần mềm quản lý bến xe và hệ thống camera giám sát.

      Nhằm thực hiện đúng quy định của ngành và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hành, Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (Bến xe Miền Đông) ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng chương trình “Bến xe điện tử”, dán chíp để xe ra, vào bến không dừng tại các cổng (cổng ra và cổng vào), giảm thời gian chờ đợi của phương tiện khi ra, vào bến. Bến xe Miền Đông đề nghị quý đơn vị vận tải kinh doanh vận chuyển hành khách tuyến cố định tại Bến xe Miền Đông một số nội dung như sau:

1. Cung cấp số lượng, danh sách phương tiện hiện đang hoạt động tại Bến xe Miền Đông và người đại diện ký nhận thẻ chíp (đính kèm);

2. Thời gian: Thực hiện dán thẻ chíp từ ngày 21/5/2019.

3. Địa điểm: Tại khu vực Bến xe Miền Đông (khu vực trả khách và khu vực tổ chức đón khách)

4. Bến xe Miền Đông đề nghị quý đơn vị vận tải cấp thông tin nhân sự phối hợp để công tác dán thẻ chíp được thuận lợi và nhanh chóng.

5. Bến xe Miền Đông cấp phát miễn phí lần đầu và đề nghị đơn vị vận tải bảo quản trong thời gian 03 năm. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Bến xe Miền Đông cấp phát và lắp đặt lên phương tiện. Nếu:

5.1. Xảy ra mất mát, hư hỏng (do lỗi chủ quan) thì đơn vị vận tải bồi thường thiệt hại để trang bị thẻ chíp mới cho phương tiện.

5.2. Đơn vị vận tải thay thế phương tiện hoạt động phải có trách nhiệm thu hồi và hoàn trả thẻ chíp cho Bến xe Miền Đông đồng thời thông báo cho Bến xe Miền Đông để kịp thời phối hợp thu hồi thẻ chíp và lắp đặt lại lên phương tiện mới được thay thế.

      Trên đây là một số nội dung về công tác dán thẻ chíp lên phương tiện để phương tiện ra, vào cổng không dừng. Bến xe Miền Đông đề nghị quý đơn vị thông báo đến đại diện phương tiện bố trí và hỗ trợ các bộ phận chức năng Bến xe Miền Đông hoàn thành nhiệm vụ./.

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan