Đường đây nóng 24/7:
Hotline: 1900 571292

Tin tức sự kiện

TÔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Ngày 16 tháng 01 năm 2020 vừa qua Bến Xe Miền Đông đã tổ chức Lễ Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2019. Sau đây là một vài hình ảnh sau hội nghị.

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

( Một vài hình ảnh trong đại hội)

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan